Οι κύβοι της ποτοποιίας Κάστρο αποτελούν μια ποιοτική δημιουργία λικέρ με χρήση φυσικών Ελληνικών πρώτων υλών και παραδοσιακών μεθόδων απόσταξης σύμφωνα με την πολύχρονη παράδοση της οικογένειας Χάχαλη.