Οι κύβοι της ποτοποιίας Κάστρο αποτελούν μια ποιοτική δημιουργία λικέρ με χρήση φυσικών Ελληνικών πρώτων υλών και παραδοσιακών μεθόδων απόσταξης σύμφωνα με την πολύχρονη παράδοση της οικογένειας Χάχαλη.

Drinks & Co  P.C. © copyright 2020