Μια συνεργασία μεταξύ της μπάντας και ενός ανεξάρτητου και πρωτοποριακού ιρλανδικού αποστακτηρίου του West Cork Distillers οδήγησε στη δημιουργία του The Pogues Irish Whiskey.

Drinks & Co  P.C. © copyright 2020